​Afhangreglement 

 

 • Afhangen/baan reserveren doe je elektronisch via het touchscreen in de hal dmv je ledenpas;

 • Afhangen is alleen toegestaan met een geldige ledenpas;

 • ​Er mag pas worden afgehangen als alle spelers(-sters) aanwezig zijn;

 • U mag, na te hebben afgehangen, het park niet verlaten;

 • Als er een lege baan is bent U verplicht om op die baan af te hangen;

 • Als alle banen bezet zijn dient U die baan af te hangen die als eerste vrij komt;

 • Afhangen voor een niet op het park aanwezige persoon is niet toegestaa Het is niet toegestaan opnieuw af te hangen nadat U op de baan bent gegaan. Dit is pas weer mogelijk nadat de speeltijd is afgelopen;

 • Voor een spel met 4 spelers geldt een speeltijd van 60 minuten;

 • Voor een spel met 2 of 3 spelers geldt een speeltijd van 30 minuten;

 • Indien een partij met 2 of 3 spelers wordt gespeeld en er voegen zich spelers bij, dan verandert noch de ingestelde tijd noch de toegestane speeltijd van 30 minuten;

 • Het is alleen toegestaan de tennisbanen in tenniskleding en op tennis-schoenen te bespelen;

 • Wangedrag en onbehoorlijk taalgebruik zijn niet toegestaan;

 • Zie voor introducés het "Introductiereglement";

 • Laat clubgenoten niet onnodig wachten als U wordt afgehangen, maar ga ook niet voortijdig naar de banen;

 • Oponthoud (om welke reden dan ook) geeft de leden geen recht op verlenging van de speeltijd.