​Introductiereglement 

 • Een introducé(e) mag alleen geïntroduceerd worden op een ‘leegliggende’ baan; 
 • Een lid met introducé(e) mag daarom nooit een bezette baan afhangen (behalve als daarop ook met een introducé(e) wordt gespeeld); 
 • Er mogen maximaal op twee banen tegelijk introducé(e)s spelen, ook al zijn er nog banen vrij; 
 • Door de weeks mag er na 19.00 uur niet geïntroduceerd worden, uitzonderingen zijn: 

 1. op zaterdag en zondag; 
 2. de week voorafgaand aan het Open Toernooi.

 • Tijdens evenementen, zoals competitie, toernooien, jeugdmiddagen, clubkampioenschappen e.d. kan er niet worden geïntroduceerd; 
 • ​Per TVK lid kan slechts 1 persoon geïntroduceerd worden; 
 • Bijdrage is € 5 voor senioren en € 2 voor junioren. Dan kan een introducé(e) tot 19.00 uur (op zaterdag- en zondag de gehele dag) van de banen gebruik maken; 
 • Wanneer geïntroduceerd wordt wanneer er barbezetting is, vraagt het TVK lid om een “introductiepas”. Deze pas haalt het TVK lid door het digitale afleessysteem in de hal. U rekent af met de bardienst; 
 • Als er geen bardienst is, dan bewaakt het TVK lid de introductieregels door controle van bovenstaande punten. U doet de bijdrage in een envelop, noteert daarop uw naam en doet de envelop in de brievenbus die in de hal hangt. 


Het Bestuur