​Kantine Commissie

Hallo medeleden van tennisvereniging Kudelstaart.

TVK is een sportief gezellige en dynamische vereniging, die op alle mogelijke manieren heel aantrekkelijk is en wordt gemaakt door in principe alle leden die deze vereniging vormen. 
Een groot aantal van deze verenigingsleden zijn vrijwilliger in een of andere commissie en vormen daarmee de onmisbare steunpilaren van onze vereniging.

Zij houden de vereniging, de accomodatie, de banen, en alle andere bijkomende zaken overeind en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.
Bij veel verenigingen worden de kantineactiviteiten verpacht, maar niet bij TVK dat bestieren we dus zelf.

Het is nu eerst tijd om jullie voor te stellen aan de huidige leden van de dynamische kantinecommissie:
Dre, Willem, Marc, Annelies Sanne, Ben, Youri, Cynthia.​

KantineCommissie.jpg
Het feit dat wij zelf de kantine regelen heeft wel bepaalde consequenties, voor– en nadelen, maar zonder verder in te gaan op het 'waarom' wij de kantine niet verpachten en zonder een lange lijst van de pros & cons verder uit te pluizen, moeten we wel één ding meteen vaststellen 'het bestaan van een kantinecommissie is noodzakelijk'.

Okay laten we dan toch maar even 'n gunstige en 'n ongunstige consequentie van het niet verpachten, kort in de schijnwerpers zetten.

Te beginnen met de meest voor de hand liggende "ongunstige" consequentie, in principe moeten alle seniorleden de nodige bardiensten verrichten, of als alternatief, papier ophalen, of plantsoenendienst en dat is waar bij een aantal (zeker niet alle.!) TVK leden de schoen een beetje wringt.

Overigens zijn deze diensten niet voor iedereen een straf en zien ook velen het als een onbezwaarlijke bijdrage aan onze vereniging.

Een gunstige consequentie is ontegenzeggelijk, de grotere flexibiliteit van met hetgeen we in- en rond de kantine kunnen doen en organiseren. Waar we met een pachter altijd rekening houden met zijn (commerciele) belangen en beschikbaarheid, zijn er met een eigenbeheer veel meer mogelijkheden. Niet geheel onbelangrijk is natuurlijk ook dat de prijzen van consumpties aanmerkelijk lager liggen, dan met een pachter. 

Er is altijd wel iets aan de hand, of staat er wel iets te gebeuren bij TVK, 'n evenement, 'n tournooi, competitie, onderhoud, 'n BBQ, enzovoorts.

Om dat allemaal goed op rolletjes te laten lopen, is er natuurlijk een perfecte interactie nodig tussen alle commissies en het bestuur, zodat deze activiteiten ook kunnen gaan werken als een goed geoliede machine.

Een commissie valt hierbij natuurlijk direct op, de kantinecommissie.! Buiten het aantal eigen taken die de kantinecommissie heeft, is deze bij practisch alle andere activiteiten van de verschillende commissies in meer of mindere mate betrokken. We kunnen de kantinecommissie daarom misschien wel het beste bestempelen als "de spin in het TVK web"

Elk lid van de kantinecommissie heeft wel één of meer taken op zich genomen en zich eigen gemaakt en dat is ook nodig want er zijn een best aantal zaken die heel frequent de aandacht nodig hebben: inkoop van je natje en je droogje en al het andere wat er nodig is, zeg maar tussen afwasmiddel en WC papier, de bardiensten organisatie en planning, het beheer van de bartas voor de noodzakelijke inkomsten, het uitwisselen frituurvet, het draaiend houden van de appartuur van vaatwasser tot muziek, prullenbakken & asbakken, aansturen van de schoonmaak en een flink aantal dagen / avonden barcoördinatie, nou ja: eigenlijk te veel om op te noemen.

Wat dan nog verder rest, doen we natuurlijk in een sterk teamverband en m.n. voor de megaklus 'Open Toernooi' gaan alle zeilen bij om het thema zo goed mogelijk neer te zetten en het hele horeca gebeuren gedurende het gehele toernooi in optima forma te houden. 

Niet alleen zorgt dit illustere gezelschap ervoor dat de kantine ten alle tijde in tiptop conditie is, maar we zijn uiteraard ook de supporting act voor de talloze evenmenten en activiteiten die door de andere commissies worden georganiseerd. De kantinecommissie is dus een soortement van hulpmotor voor o.a. de voor– en najaarscompetitie, de jeugdevenementen, de evenementen van de recreatiecommissie, het open toernooi, de clubkampioenschappen, in principe dus alles wat er in ons park plaats vindt.

Was het vroeger alleen in het zomerseizoen dat de kantine open was, tegenwoordig gaan de taken van onze commissie gewoon het gehele jaar door, want ook in het winterseizoen wordt er niet alleen buiten door getennist maar vinden er ook een paar evenementen plaats waarbij de kantine open is: zoals tijdens het Ouder-Kind toernooi, Tenniskids, de interne Wintercompetitie, de algemene leden vergadering. Dat is een prima zaak, want we willen dit prachtige etablisement natuurlijk optimaal gebruiken.

De TVK kantinecommissie is dus een bezig volkje dat zijn uiterste best doet om het een ieder naar de zin te maken.

En natuurlijk zijn er evenzoveel verschillende wensen als dat er leden zijn, maar we zullen zoveel mogelijk proberen hierin de gulden middenweg te vinden en hopen dat we hierin slagen, want we hebben de service en gastvrijheid hoog in ons vaandel staan.

Dus als er suggesties en ideeen zijn om onze kantine nog beter te maken, dan staan we daar natuurlijk open voor en ook als er iets niet helemaal naar wens is, of zelfs ongewenst, moeten we daarover kunnen communiceren.

Dus mocht je nog vragen, op- of aanmerkingen hebben die met de kantine of met de kantinecommissie te maken hebben, schroom dan niet om met ons op het park even aan te schieten voor een gesprekje, of het telefonisch dan wel per email aan de commissie voor te leggen.

Tot ziens op ons tennispark en zeker ook in onze TVK kantine, wij hebben altijd wat te drinken en te knagen in huis.

Met vriendelijke groeten,

de Kantinecommisie ​