Clubkampioenschappen 2018!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TVKudelstaart 2018 

Dit jaar zullen de clubkampioenschappen voor de senioren gespeeld worden in de volgende periode:  

Senioren:
Zaterdag 18 augustus 2018 t/m zondag 2 september 2018
Senioren kunnen zich inschrijven op onderstaande niveaus. U kiest zelf uw niveau waarbij u rekening houdt met onderstaande richtlijnen. Twijfelt u over het juiste niveau, vraag dan uw tennisleraar om advies of neem contact op met de CKC. De CKC heeft het recht om het niveau te wijzigen.

Senioren A         : meer gevorderden
Senioren B         : gevorderden
Senioren C         : geoefenden
Senioren D         : starters
Senioren 65+      : leden die op 31-12-2018 65 jaar of ouder zijn NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

U mag aan alle onderdelen (dus niet één onderdeel op twee niveaus!!) meedoen mits u voldoende beschikbaar bent.
De CKC behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren als gevolg van een slecht beschikbaarheids-schema. Per onderdeel speelt iedereen minimaal 2 keer. In basis zal volgens het poulesysteem worden ingedeeld.
Voor diegene die géén dubbel-partner hebben staat de mogelijkheid open om toch in te schrijven bij de dubbels. De CKC koppelt u, indien mogelijk, aan een partner. U kunt dat aangeven op het inschrijfformulier.

Junioren groen en geel: 
Zaterdag 25 augustus 2018 t/m zondag 2 september 2018 Let op!! Kortere periode.
Junioren rood en oranje:
Zaterdag 25 augustus 2018 (dubbel) en woensdag 29 augustus 2018 (enkel)
Voor diegene die géén dubbel-partner hebben staat de mogelijkheid open om toch in te schrijven bij de dubbels. De CKC koppelt u, indien mogelijk, aan een partner. U kunt dat aangeven op het inschrijfformulier.

De junioren die voor het laatste jaar juniorlid zijn mogen in één onderdeel bij de senioren inschrijven. Daarnaast kan een dergelijk juniorlid tevens een beroep doen op de dispensatieregeling(1) zodat hij/zij tot het gehele (of gedeeltelijke) seniorentoernooi kan worden toegelaten. Deze aanvraag tot dispensatie wordt gericht aan de voorzitter van de CKC.

INSCHRIJVING IS ALLEEN MOGELIJK VIA: Toernooi.nl
De inschrijvingstermijn eindigt op 5 augustus 2018!

Voor het finaleweekend, 1 en 2 september, kunnen géén verhinderingen worden opgegeven.

Eenmaal geplande wedstrijden worden in principe niet meer verzet! Slechts in het geval dat de commissie geen verstoring voorziet van het verdere schema, zal door de commissie getracht worden de wedstrijd te verplaatsen. Mocht verplaatsing niet mogelijk zijn, dan zal de oorspronkelijk geplande wedstrijd blijven staan.

  1. T.a.v. de dispensatie gelden bovendien de volgende regels (bestuursbesluit d.d. 3 september 2001)
  • Het jeugdlid moet de technische vaardigheden bezitten die de dispensatieaanvraag rechtvaardigen. Dit ter beoordeling van de CKC en het bestuurslid T.Z.
  • Er moet sprake zijn van een onevenwichtige jeugdcompetitie, wat betekent dat er geen of onvoldoende gelijkwaardige jeugdspelers zijn, die een reële competitie mogelijk maken.
  • Wie dispensatie krijgt is verplicht in de hoogste seniorenklasse in te schrijven.
  • Het oordeel van de CKC en het bestuurslid TZ is bindend, echter bij afwijzing zal een gemotiveerde uitleg worden gegeven.
  • Precedenten zullen niet als argument worden geaccepteerd.