Informatie m.b.t. de ALV van 9 maart

Beste Leden,

9 maart staat de ALV gepland. Op dit moment zijn er nog niet genoeg stemgerechtigde leden aangemeld om deze door te laten gaan. Bent u wel van plant te komen maar heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog door een mail te sturen naar info@tvkudelstaart.nl  Als de ALV 9 maart niet door gaat dan wordt deze verplaatst naar dinsdag 7 april. U wordt hierover uiterlijk 2 maart geïnformeerd

Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft.
TVK aftreedschema Bestuur

Notulen ALV 11-03-2019

Agenda ALV