Lidmaatschap

Neem voor vragen over uw lidmaatschap bij TVK contact op met ledenadministratie@tvkudelstaart.nl. Wilt u aanmelden vul dan een van de onderstaande formulier in. Dit formulier kunt u dan tezamen met een recente pasfoto opsturen naar onze ledenadministratie, adresgegevens staan vermeld op het formulier.

Lidmaatschap Senioren (vanaf het jaar waarin u 18 wordt) kost € 125,00 per kalenderjaar
Lidmaatschap Junioren kost € 75,00 per kalender jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig voor Senioren € 15,00 en voor Junioren € 7,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Als u later in het jaar lid wordt, wordt het factuurbedrag naar rato berekend.
Opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail naar de ledenadministratie voor 1 december te gebeuren.

Tennis Vereniging Kudelstaart is een vereniging die volledig gerund wordt door vrijwilligers, het draaien van bardienst 2 à 3 keer per jaar is verplicht voor senioren. Hiervoor is het van belang dat u het certificaat ‘verantwoord alcohol gebruik’ hebt. Meer info hierover en hoe u dit certificaat (gratis) kan behalen kunt u hier vinden.

Bij een lidmaatschap is het mogelijk om les te nemen. Wilt u hier gebruik van maken dan dient u zelf contact op te nemen met een van onze trainers Mark Pothuizen, Anouk Bosman of Wim Hulsbos. Contactgegevens kunt u terug vinden op onze website onder de rubriek Tennisles.

Inschrijfformulier lidmaatschap