Reglementen & Statuten

Afhangreglement

 • Afhangen/baan reserveren doe je elektronisch via het touchscreen in de hal dmv je ledenpas;
 • Afhangen is alleen toegestaan met een geldige ledenpas;
 • Er mag pas worden afgehangen als alle spelers(-sters) aanwezig zijn;
 • U mag, na te hebben afgehangen, het park niet verlaten;
 • Als er een lege baan is bent U verplicht om op die baan af te hangen;
 • Als alle banen bezet zijn dient U die baan af te hangen die als eerste vrij komt;
 • Afhangen voor een niet op het park aanwezige persoon is niet toegestaa Het is niet toegestaan opnieuw af te hangen nadat U op de baan bent gegaan. Dit is pas weer mogelijk nadat de speeltijd is afgelopen;
 • Voor een spel met 4 spelers geldt een speeltijd van 60 minuten;
 • Voor een spel met 2 of 3 spelers geldt een speeltijd van 30 minuten;
 • Indien een partij met 2 of 3 spelers wordt gespeeld en er voegen zich spelers bij, dan verandert noch de ingestelde tijd noch de toegestane speeltijd van 30 minuten;
 • Het is alleen toegestaan de tennisbanen in tenniskleding en op tennis-schoenen te bespelen;
 • Wangedrag en onbehoorlijk taalgebruik zijn niet toegestaan;
 • Zie voor introducés het “Introductiereglement”;
 • Laat clubgenoten niet onnodig wachten als U wordt afgehangen, maar ga ook niet voortijdig naar de banen;
 • Laat clubgenoten niet onnodig wachten als U wordt afgehangen, maar ga ook niet voortijdig naar de banen;

Introductiereglement

 • Een introducé(e) mag alleen geïntroduceerd worden op een ‘leegliggende’ baan;
 • Een lid met introducé(e) mag daarom nooit een bezette baan afhangen (behalve als daarop ook met een introducé(e) wordt gespeeld);
 • Er mogen maximaal op twee banen tegelijk introducé(e)s spelen, ook al zijn er nog banen vrij;
 • Door de weeks mag er na 19.00 uur niet geïntroduceerd worden, uitzonderingen zijn: 1. ​op zaterdag en zondag; 2. de week voorafgaand aan het Open Toernooi.
 • Tijdens evenementen, zoals competitie, toernooien, jeugdmiddagen, clubkampioenschappen e.d. kan er niet worden geïntroduceerd;
 • Per TVK lid kan slechts 1 persoon geïntroduceerd worden;
 • Bijdrage is € 5 voor senioren en € 2 voor junioren. Dan kan een introducé(e) tot 19.00 uur (op zaterdag- en zondag de gehele dag) van de banen gebruik maken;
 • Wanneer geïntroduceerd wordt wanneer er barbezetting is, vraagt het TVK lid om een “introductiepas”. Deze pas haalt het TVK lid door het digitale afleessysteem in de hal. U rekent af met de bardienst;
 • Als er geen bardienst is, dan bewaakt het TVK lid de introductieregels door controle van bovenstaande punten. U doet de bijdrage in een envelop, noteert daarop uw naam en doet de envelop in de brievenbus die in de hal hangt.

Huishoudelijkreglement

[ucaddon_download_button button_title=”Huishoudelijk Reglement” button_url=”/wp-content/uploads/2018/03/Huishoudelijk_Reglement_11-01-2008.pdf” button_target=”blank”]

Statuten

[ucaddon_download_button button_title=”Statuten” button_url=”/wp-content/uploads/2018/03/TVK-Statuten.pdf” button_target=”blank”]