Voorjaarscompetitie 2019 Uitleg over de vermindering van het aantal competitiesoorten

De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd.
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen
van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: – Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de
verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn – Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie
aangeboden kan worden

Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Voordelen voor jou! Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen.
Dit zijn de belangrijkste voordelen: – Minder niveauverschillen zijn binnen de poules; – Kortere reisafstanden; – Meer variatie in tegenstanders.

Klik hier voor het competitieaanbod in <regio vereniging> of ga naar www.knltb.nl/competitiezoeker en vul hier de naam
van jouw vereniging voor het competitieaanbod in jouw regio.

Iedere vereniging bepaald zelf aan de hand van het competitieaanbod in de regio,
welke competitiesoorten er door de vereniging worden aangeboden passend bij de wensen van de spelers en het aantal beschikbare banen.